Program Ramowy

Pobierz program ramowy w pliku PDF

Niedziela – 15.09.2019 Atheneum Gedanense Novum, Al. Zwycięstwa 41/42
  12:00 –20:00 Rejestracja
16:00 –17:30 Posiedzenie ZG PTHC
18:00 – 20:00 Uroczyste otwarcie
18:30 – 19:05 Wykład inauguracyjny John R. Couchman, BRIC, Univ Copenhagen: to be announced
19:15 – 19:45 Program artystyczny
20:00 – 21:30 „Get together” uroczysta kolacja
Poniedziałek – 16.09.2019 Collegium Biomedicum, ul. Dębinki 1
  8:00 – 15:00 Rejestracja
8:45 – 11:00 Sesja 1: „Postępy biologii komórki” Hinke Mulpthaut, BRIC, Univ Copenhagen: to be announced
11:00 –  11:20 Przerwa kawowa
11:20 – 13:20 Sesja 2: „Od nanostruktur do mikroskopii korelacyjnej”
13:20 – 14:10 Lunch
14:10 – 16:10 Sesja 3: Regeneracja tkanek: modele badawcze i implikacje kliniczne”
14:30 – 15:30 Workshop 1
16:00 – 17:20 Sesja plakatowa 1
18:30 – 23:30 Impreza plenerowa we Wróblówce
Wtorek – 17.09.2019 CBM, ul. Dębinki 1
  8:00 – 9:30 Walne zebranie PTHC
9:30 – 9:45 Przerwa kawowa
9:45 – 11:45 Sesja 4: „Biologia komórki nowotworowej”
10:15 – 11:15 Workshop 2
11:45 – 12:05 Przerwa kawowa
12:05 – 13.10 Sesja 5: „Varia”
13:10 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Sesja 6: „Biologia komórki 2”
14:30 – 15:30 Workshop 3
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 18:15 Sesja 7: „Witamina D – nowe mechanizmy działania i perspektywy zastosowań”
16:15 – 18:30 Sesja plakatowa 2
Środa – 18.09.2019 CBM, ul. Dębinki 1
  8:30 – 10:30 Sesja Młodych Naukowców
10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
10:50 – 11:30 Prezentacja wyróżnionych plakatów
11:30 – 12:00 Wręczenie nagród i zakończenie Sympozjum
12:00 – 13:00 Lunch