Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Piotr Mieczysław Wierzbicki

V-ce Przewodniczący:

Zbigniew Kmieć

Sekretarz:

Iwona Pakulska

Członkowie:

Anna Kotulak-Chrząszcz

Lucyna Kaszubowska

Grażyna Kotlarz

Anna Kotulak-Chrząszcz

Agata Olejniczak-Kęder

Anna Piotrowska

Agnieszka Rybarczyk

Marcin Stanisławowski

Magdalena Szaryńska

Tomasz Ślebioda

Justyna Wierzbicka

Adrian Zubrzycki

Michał Żmijewski