Zgłaszanie streszczeń

18-07-2019 ostatecznie upływa termin nadsyłania streszczeń

Adres strony do zgłaszania streszczeń – bezpośredni link lub też na dole strony pod instrukcją

Szanowni Uczestnicy 53. Sympozjum PTHC,

proszę zapoznać się z instrukcją przygotowania streszczeń oraz wysłanie streszczeń do naszego systemu.

Tytuł oraz treść streszczenia tylko w języku angielskim.

Przygotowanie streszczenia:

 • przygotować streszczenie w edytorze tekstu (word etc.); można posłużyć się wzorem na stronie internetowej
 • tytuł: nie może przekroczyć 250 znaków (ze spacjami), znaki specjalne i symbole są akceptowane
 • autorzy wraz z numeracją afiliacji, autorzy oddzieleni przecinkiem, jeśli autor ma więcej niż jedną afiliację to należy numery afiliacji oddzielić przecinkiem
 • autor prezentujący (bez afiliacji)
 • lista afiliacji po angielsku; numer poprzedzający afiliację, nazwa miasta po przecinku, afiliacje oddzielone średnikiem
 • streszczenie: limit 2300 znaków,
  znaki specjalne i symbole są akceptowane. bez tabel oraz grafik. Powinno zawierać sekcje: Introduction, Material and methods, Results, Conclusions, Funding.
 • ustalić, czy zgłoszenie będzie prezentowane w formie plakatu czy prezentacji ustnej
 • ustalić docelową sesję (sesje plakatowe będą odzwierciedleniem sesji ustnych)
 • nie jest przewidziane wstawianie referencji do tekstu streszczenia

Po kliknięciu strony rejestracji streszczeń:

 • jest to strona szyfrowana – limit 30 minut na zgłoszenie
 • wpisać dane zgłaszającego (imię, nazwisko, e-mail)
 • zaznaczyć odpowiednią formę prezentacji (obligatoryjne) oraz sesję (można wypełnić w terminie późniejszym
 • wkleić/wpisać listę autorów z numerami afiliacji
 • wkleić/wpisać autora prezentującego
 • wkleić/wpisać listę afiliacji
 • wkleić tekst streszczenia
 • sprawdzić, czy wszystkie pola są wypełnione poprawnie
 • zaznaczyć zgody oraz zapisać dane („SAVE”) – KROK NIEODWOŁALNY
 • sprawdzić skrzynkę pocztową – kliknąć „Show Attendee’s profile”
 • otworzy się unikalna, szyfrowana strona z danymi oraz z tekstem streszczenia. Stronę tę można wydrukować jako potwierdzenie zgłoszenia streszczenia na sympozjum.

Co potem

Członkowie Komitetu Naukowego ocenią streszczenie pod względem merytorycznym oraz językowym. W przypadku uwag skontaktujemy się z Państwem. W przypadku akceptacji streszczenia przez KN Sympozjum, otrzymacie Państwo odpowiednią notyfikację e-mailem.

Możliwe problemy i ich rozwiązanie

 • strona zgłaszania streszczeń nie ma powiązania ze stroną rejestracji na Sympozjum i nie ma bezpośredniego połączenia między panelami Użytkownika Sympozjum oraz Zgłaszania Streszczeń
 • zmiana tekstu/afiliacji itd. – „change data” na dole strony Użytkownika
 • zgubienie adresu strony lub/i zgubienie/skasowanie wiadomości e-mail z adresem strony Użytkownika – prosimy o kontakt na piotr.wierzbicki@gumed.edu.pl